เชี่ยวชาญงานเจาะสำรวจ
-เจาะสำรวจโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
-เจาะสำรวจโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีชมพู
-เจาะสำรวจวิศวกรรมฐานราก งานเปลี่ยนระบบเป็นสายไฟฟ้าใต้ตินโครงการรัชดาภิเษก-อโศก
-เจาะสำรวจวิศวกรรมฐานราก งวิสัยทัศน์ านก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บางกรวย-ไทรน้อย
-เจาะสำรวจวิศวกรรมฐานราก สำรวจแนวอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง พิษณุโลก-เชียงใหม่
-สำรวจแหล่งแร่ ที่สหภาพเมียนมา
-สำรวจแหล่งปริมาณสำรองของหิน ที่ลาว
-สำรวจน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ชั้นน้ำอยู่ระดับลึกและ
ใช้ข้อมูลแบบ 2 มิติในการแปล จ.นครราชสิมา
Read More
GEOTECH INVESTIGATION CO.,LTD.

"เน้นงานคุณภาพ เพิ่มทักษะทีมงาน ลดความเสี่ยง สร้างเครดิต มุ่งเติบโตอย่างมั่นคง"

ผลงานของเรา
geo6 (1)
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ กำหนดความลึก 50 เมตร โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
read more
geo5 (6)
โครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริษัทฯ เข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อออกแบบโครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่ บริเวณตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
read more
geo3 (2)
การสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ
สำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติตัวอย่างผลการแปลความทางธรณีวิทยา จากการสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ แสดงขอบเขตชั้นหินปูน พื้นที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
read more
geo9 (11)
ศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาวอัน
บริษัทฯ เข้าดำเนินการเจาะสำรวจ โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำปาง
read more
geo14 (4)
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
งานเจาะสำรวจ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสะเดา ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
read more
geo2 (2)
เจาะสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธาน
kickoff งานเจาะสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33 ของการประปานครหลวง
read more
SERVICE

Soil Boring Test

งานเจาะสำรวจชั้นดินเพื่องานวิศวกรรมรากฐาน

Coring

งานเจาะสำรวจชั้นหินและแหล่งแร่

Electrical Resistivity

งานสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า

Groundwater Well Drilling

การเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

geo3 (1)
Who we are
วิสัยทัศน์
เน้นสร้างเครดิต ทุกย่างก้าวเติบโตอย่างมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจของเรา ทุกก้าวย่างต้องเดินอย่างมั่นคง แต่หากมีโอกาสที่เหมาะสมเราก็พร้อมก้าวกระโดดต่อไป
นโยบาย
เพื่อพัฒนางานบริการทางด้านเจาะสำรวจ ศึกษาหาสภาพชั้นดินและหินเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบ นำไปใช้ประกอบการออกแบบฐานรากอาคาร โครงการก่อสร้างต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลคุณสมบัติของดินและหิน ทำให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีความบกพร่องเสียหายหรือวิบัติ สามารถใช้และบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านงานปฐพีวิศวกรรม และ ธรณีวิทยา ให้งานโครงการต่างๆ ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Mon to SAT

9:00 - 17:00

SUN

Closed