081-592-0039
  Geotech Investigation

Blog

งานเจาะสำรวจเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
By admin | |
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
kickoff งานเจาะสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33
By | |
kickoff งานเจาะสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33 ของการประปานครหลวง
Kick off งานสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33
By | |
Kick off งานสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33 ของการประปานครหลวง
การทดสอบกำลังเฉือนโดยตรง และ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว
By admin | |
การทดสอบกำลังเฉือนโดยตรง (Direct Shear Test) และ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength test)
การสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ
By admin | |
ตัวอย่างผลการแปลความทางธรณีวิทยา จากการสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ แสดงขอบเขตชั้นหินปูน พื้นที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
By admin | |
บริษัทฯ เข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อออกแบบโครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา