081-592-0039
  Geotech Investigation

admin

งานเจาะสำรวจเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
By admin | |
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
การทดสอบกำลังเฉือนโดยตรง และ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว
By admin | |
การทดสอบกำลังเฉือนโดยตรง (Direct Shear Test) และ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength test)
การสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ
By admin | |
ตัวอย่างผลการแปลความทางธรณีวิทยา จากการสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ แสดงขอบเขตชั้นหินปูน พื้นที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
By admin | |
บริษัทฯ เข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อออกแบบโครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
By admin | |
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ กำหนดความลึก 50 เมตร โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการพื้นที่พัฒนาบางซื่อศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
By admin | |
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ กำหนดความลึก 50 เมตร โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร